Julke

28 tekstów – auto­rem jest Jul­ke.

globalne ogłupienie

Mniej więcej od 4 lat mówi się o glo­bal­nym ociep­le­niu. Niemal każdy pot­ra­fi wy­powie­dzieć się na je­go te­mat– top­nienie lo­dowców, emis­ja dwut­lenku węgla i efekt ciep­larniany - to niemal slo­gany. Ale co [...] — czytaj całość

felieton • 12 czerwca 2012, 17:58

Niektórzy ludzie swoją pos­tawą dają mi nat­chnienie, cho­ciaż sa­mi o tym nie wiedzą. 

myśl • 28 maja 2012, 13:44

Sens można zna­leźć we wszystkim. 

myśl • 6 maja 2012, 15:00

Dob­rze dob­ra­na su­kien­ka odzwier­cied­la duszę kobiety. 

myśl • 5 maja 2012, 21:11

M.

Całe góry stołowe nas dzielą, a Ty jes­teś tak blisko.
Z cza­sem półmrok przesłania Twą twarz, poz­wa­la wyob­raźni na­dać jej in­ny kształt.
Głos płynie jak rze­ka, prze­tapia in­nych gwar,
mu­zyka prze­nosi nas w da­leki, od­legły świat.
Pier­wsze i os­tatnie spot­ka­nie w za­gad­ce trzy­ma nas... 

wiersz • 4 maja 2012, 15:59

Niektórzy przez ćpa­nie spad­li na dno, a niektórzy wspieli się na samą górę... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2012, 15:19

Naj­bar­dziej nie lu­bię te­go, gdy ktoś wy­tyka in­nym rzeczy, na które nie mają wpływu i gdy ludzie przej­mują się czymś, cze­go nie da się zmienić i można się tyl­ko z tym pogodzić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 marca 2012, 11:33

Sparks

Zgaszę światło
prze­jedziesz pal­ca­mi po moim ciele
poczuję wszys­tko, co chcę mieć w niebie
ale te­raz za­pom­niałam, że istnieję
zno­wu uciekło wszys­tko, co było wcześniej... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 marca 2012, 20:23

Ludzie po to mają ro­zum i wyob­raźnię, żeby szczęśli­wie przejść przez życie. Bo wiele pojęć jest względnych i to od nas sa­mych za­leży, czy to wykorzystamy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 marca 2012, 12:58

Dob­rze, że is­tnieją jeszcze mi­li i sym­pa­tyczni ludzie. Ta­cy, których zwyczaj­ne, ciepłe ges­ty mogą pop­ra­wić nam dzień. Dziękuję tym, którzy os­tatnio przyczy­nili się od tak, po pros­tu do mo­jego dob­re­go sa­mopoczu­cia. Mam og­romną nadzieję, że ta­kie oso­by nig­dy nie wyginą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2012, 16:10
Julke

Próbuje zachować własne JA w dzisiejszym świecie. ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność